Kim, In Tae

Artist
Montage-Polar Bear
Montage-Polar Bear

Montage-Gorilla II
Montage-Gorilla II

Montage-Shark III (Butterfly Shark)
Montage-Shark III (Butterfly Shark)

stainless steel, 171X58X89cm, 2017

Montage-Polar Bear
Montage-Polar Bear

1/10